Bedrijfslasten 33 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 In het hader van de UEFA Champions League is in totaal 6 77,9 miljoen aan premies verdiend, en stijging van 6 76,8 miljoen. Jaarkaarten De omzet uit totaal verhochte jaarhaarten bedraagt 6 27,0 miljoen, een stijging van 6 2,3 miljoen. Samen met het aantal uitgegeven seizoenhaarten homt het totaal aantal uitgegeven jaarhaarten op 43.244 stuhs. Hetgemiddeld aantal afgenomen plaatsen per wedstrijd in de nationale competitie bedraagt 52.258, een record. Seizoenhaarten De omzet van seizoenhaarten bedraagt 6 12,9 miljoen, 6 0,1 miljoen minder dan vorig boehjaar. Het betreft het uitgeven van 39.505 seizoenhaarten, 891 minder dan het jaar ervoor. Ajax heeft in het seizoen 2018-2019 een indexatie van 1,4% op de prijzen toegepast. Business seats en shyboxen De omzet van business seats bedraagt 6 9,6 miljoen. Een stijging van 6 1,7 miljoen als gevolg van meer uitgegeven business seats. De omzet van shyboxplaatsen ismet 6 0,7 miljoen gestegen naar 6 4,5 miljoen. Indirecte wedstrijdbaten De indirecte wedstrijdbaten bedragen in totaal 6 1,9 miljoen. In deze omzet zijn onder meer de vergoedingen voor het beschihbaar stellen van spelers aan nationale elftallen voor 6 0,3 miljoen, de vergoeding voor het uitlenen van spelers van 6 0,4 miljoen, alsmede de cateringopbrengsten van 6 0,4 miljoen opgenomen. Partnerships De omzet uit partnerships bedraagt 6 34,3 miljoen, een stijging van 6 4,4 miljoen ten opzichte van vorig boehjaar. De inhomsten zijn gestegen door nieuwe sponsoren zoals bijvoorbeeld Iconix, verbeterde contracten, bonussen als gevolg van de sportieve prestaties en vergrote inhomsten door samenwerhingen met internationale partners zoals het Chinese Guangzhou R&F FC. Televisie Deze omzet, bestaande uit televisie- en internetinhomsten, ten bedrage van 6 10,6 miljoen, hent een daling van 6 0,8 miljoen. De televisieopbrengsten uit de nationale competities zijn met 6 1,6 miljoen gedaald naar 6 8,2 miljoen door lagere televisieopbrengsten Ajax Cape Town. De Europese televisieopbrengsten zijn gestegen met 6 0,8 miljoen naar 6 1,4 miljoen. Merchandising De stijging in de omzetvan merchandisingartihelen bedraagt 6 7,1 miljoen van 6 14,1 miljoen naar 6 21,2 miljoen door hogere verhoop van de uit- en thuiscollectie adidas en door de opening van het filiaal Kalverstraat. Overige baten De overige baten ten bedrage van 6 2,2 miljoen, hennen een daling van 6 0,9 miljoen ten opzichte van vorig jaar toen de verzeheringsuithering van het afgebrande supportershome werd ontvangen. Inhoopwaarde omzet De inhoopwaarde omzet is toegenomen met 6 4,1 miljoen naar 6 11,6 miljoen in lijn met de stijging van de merchandise omzet. Lonen, salarissen en sociale lasten Deze post is toegenomen met 6 39,3 miljoen van 6 52,8 miljoen naar 6 92,1 miljoen. De stijging wordt verhlaard door een toename in de spelerssalarissen van 6 13,8 miljoen. De toename van de spelerspremies van 6 20,3 miljoen en de stijging van de salarishosten voor de technische staf van 6 1,4 miljoen zijn het gevolg van de sportieve prestaties. De salarislasten voor het overig personeel zijn toegenomen met 6 3,8 miljoen door een stijging in de directiehosten van 6 2,4 miljoen als gevolg van sportieve prestaties en beëindigingsvergoedingen en door uitbreiding van het aantal fte's. Het aantal fte's per 30 juni is gestegen van 356 naar 374. De stijging van 18 fte's heeft met name betrehhing op de aan voetbal ondersteunende operationele afdelingen en de commerciële organisatie, waaronder de Ajax Coaching Academy. Afschrijvingen De afschrijvingen op vaste activa bedragen 6 3,8 miljoen, een stijging van 6 0,6 miljoen door investeringen in het sportcomplex de Toehomst en het nieuwe supportershome. Overige bedrijfshosten De totale overige bedrijfshosten zijn toegenomen met 6 16,0 miljoen naar 6 57,7 miljoen. De belangrijhste onderdelen van de overige bedrijfshosten zijn: Overige personeelshosten Deze zijn gestegen met 6 1,9 miljoen naar 6 6,3 miljoen, voornamelijh door inhuur van externe expertise en werving en selectiehosten. Wedstrijdhosten Deze zijn toegenomen met 6 10,1 miljoen naar 6 21,8 miljoen door meer wedstrijden in Europees verband. Huisvestingshosten Deze hosten zijn gestegen met 6 2,4 miljoen doordat de afdracht van recette aTianhelijhe huur aan de Johan CruijT ArenA hoger was. Beheer- en administratiehosten Deze hosten zijn ten opzichte van vorig boehjaar gestegen met 6 1,6 miljoen vooral door de festiviteiten als gevolg van het behaalde hampioenschap, advieshosten, automatiseringshosten en reis- en verblijfshosten.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 37