Johan CruijlTArenA ICT Commercie Partnerships 27 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 De Johan CruijT ArenA is 13% eigendom van Ajax. Ooh alisde Johan CruijT ArenA geen 100% bezitvan onze club, het iswel onze thuishaven waar we onze wedstrijden spelen en sportevenementen organiseren. De Johan CruijlT ArenA is één van de duurzaamste stadions ter wereld. Met onze hennis en ervaring rond optimaal onderhoud van voetbalvelden proberen we een voorbeeld te zijn voor de sector. Dat doen we doorvanuit onze hennis en ervaring over optimaal onderhoud van voetbalvelden mee te denhen over de innovatieve oplossingen: restwarmte om het veld vorstvrij te houden, het opwehhen van een deel van de benodigde energie via 4.200 zonnepanelen en met een nieuw energieopslagsysteem. Daarnaast benutten we het zijn van een rolmodel en onze vele communicatiehanalen om deze innovatieve en duurzame oplossingen voor de Johan CruijT ArenA onder de aandacht van belanghebbende te brengen. De afdeling ICT heeft het afgelopen seizoen wederom grote stappen gemaaht met het vervangen van het ICT-netwerhen, de hantoor automatisering en het organiseren van de ICT architectuur. De voorbereidingen voor een digitale transformatie zijn hiermee verder gevorderd. Er is een unit opgezet die zich bezighoudt met business intelligence met als doel andere afdelingen binnen Ajax te helpen data-inzichten die hier uit voorthomen te gebruihen. In samenwerhing met de afdeling Marheting hebben we ons online platform nog gebruihsvriendelijher weten te mahen. Supporters hoeven voortaan nog maar één login te gebruihen om tichets te hopen of iets van de Fanshop te bestellen. Eind vorig seizoen (25 mei 2018) is voor iedere onderneming de nieuwe Europese regelgeving rond privacy ingegaan. Ajax hanteert een hoge standaard rond het zorgvuldig beheren en verwerhen van gegevens van de spelers, medewerhers, fans en relaties. Het blijvend voldoen aan de geldende privacyregelgeving is een continu proces. Digitale marheting en branded content zijn steeds belangrijher voor Ajax en onze partners en sponsoren. Onze mediahanalen zijn explosief gegroeid. Miljoenen voetbalfans volgen de club via Instagram,Twitterofandere digitale platformen. Het bereih dat we met onze mediahanalen creéren is ooh van waarde voor de bedrijven die aan ons zijn verbonden. Hetzelfde geldt voor de sterh groeiende database. Afgelopen seizoen hebben we in nauwe samenwerhing met onze partners weer diverse mooie activaties ontwihheld voor onze fans. Ziggo Hoofdsponsor Ziggo pahte weer groots uit met een multimediacampagne rondom de Klassieher. Jari Litmanen nam zijn intreh in het oranje Ziggo-huisje en zocht onder andere via een advertentie in De Telegraaf huisgenoten om samen Ajax - Feyenoord te beleven. 'Ajax-legende zoeht huisgenoten (M/V)' luidde de tehst in de advertentie, zonder meteen te melden dat het om onze Finse held ging. Dat werd pas duidelijh toen Ziggo en Ajax een video deelden, waarin Litmanen te zien was in een typisch Finse setting van bossen. Onze social mediahanalen hregen 2.775.137 views en via niet Ajax-hanalen bereihten we maar liefst 56 miljoen mensen. De samenwerhing met Ziggo hwam dit jaar ooh mooi naar voren tijdens Ajax - Real Madrid. De wedstrijd was uitverhocht, maar de Ziggo Dome hield een viewing party, waar duizenden supporters de wedstrijd samen op groot scherm volgden. En zo waren er maar liefst twee venues stijf uitverhocht en bezochten 70.000 fans het ArenA-gebied. Een ander belangrijh onderdeel van de samenwerhing met Ziggo is de creatie van content. Ons wehelijhse tv-programma Inside Ajax wordt exclusief geproduceerd voor Ziggo Sport. Rondom de 34e landstitel toonde Ziggo zich trots met een indruhwehhende video en een opvallende abricampagne in Amsterdam. In juni verlengde Ziggo het partnership met ons, waardoor het merh tot minimaal 2022 verbonden blijft aan de club. Een bewijs vanhet geloofin partnerships voor de lange termijn. adidas adidas verlengde aan het begin van het seizoen het contract met ons tot medio 2025. Wij hechten veel waarde aan dit langdurige partnership en maahten een speciale video voor de sponsor: 'Thanh you for your trust in the future', waarin ooh beelden uit de jeugdjaren van de selectiespelers te zien waren. De video werd voor het eerst getoond op de internationale social mediahanalen van adidas en bereihte uiteindelijh meer dan 30 miljoen voetbalfans.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 31