Operatie Wedstrijd- en evenementenorganisatie De (Nieuwe) Toekomst 25 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 Om onze sportieve en maatschappelijke ambities te realiseren richten we onze operatie zo efficiënt mogelijk in. Wij willen op verantwoorde manier de toekomst instappen, wat vraagt om een zorgvuldige wedstrijd- en evenementenorganisatie, toekomstbestendige faciliteiten en ICT infrastructuur en platformen. De afdeling Wedstrijdorganisatie coördineert de gehele gang van zaken rond wedstrijden van Ajax 1, Jong Ajax en de Ajax Vrouwen, en de uitvoering van andere events, waaronder de buitenlandse trainingskampen, de sponsorreizen en de evenementen voor business relaties, de vereniging en de Ajax Foundation. De afdeling is opgedeeld in Wedstrijdorganisatie, Wedstrijdoperatie Veiligheid en OPS (operationeel preventief supportersbeleid). Samen zijn ze verantwoordelijk voor de integrale organisatie van grootschalige evenementen. Het succesvolle voetbalseizoen 2018-2019 leidde tot veel wedstrijden en evenementen waarbij de afdeling Wedstrijdorganisatie een belangrijke rol speelde, van kleinschalige als vier openbare trainingen tot de huldiging op het Museumplein met 100.000 bezoekers. Voor vrijwel al deze wedstrijden en evenementen werden stewards, hostessen en medical stewards van Stichting Stewarding Triple A, de gezamenlijke veiligheidsorganisatie van Ajax en de Johan Cruijffi ArenA, ingezet. In totaal ging het dit seizoen om 144.940 inzeturen. Ook dit seizoen had de afdeling veel aandacht voor de opleiding 'supportersvriendelijkheid en de-escalatie', bedoeld voor de bestaande stewardpoule en de 130 nieuwe stewards. Alle 500 stewards volgen ieder jaar dit her- en bijscholingsprogramma. Nieuwe collega's worden in vier dagen opgeleid voor het werken in het stadion. Sportcomplex de Toekomst vormt het hart van onze voetbalclub. Hier werken ondersteunende afdelingen nauw samen om 'voetbal ultiem te ontzorgen en ondersteunen'. Om het sportcomplex klaar voor de toekomst te maken, startten we in dit seizoen met de uitwerking van het masterplan voor de herontwikkeling van de Nieuwe Toekomst. Circulaire gebiedsontwikkeling en gezondheid zijn hierin belangrijke uitgangspunten. Tot De Nieuwe Toekomst gereed is hebben we dagelijks te maken met het vinden van de juiste balans tussen enerzijds het creëren van topsportklimaat en optimale voetbalvelden en anderzijds de gezondheid en ontwikkeling van spelers, onderhoud en gas-, elektriciteit- en waterverbruik. Naast het topsportklimaat dienen onze faciliteiten ook een veilige en professionele werkomgeving. We werken met tijdelijke oplossingen om de grote druk op de faciliteiten en huisvesting van sportcomplex de Toekomst te verlichten. Zoals het realiseren van tijdelijke extra huisvesting, Hexwerkplekken en ergonomische aanpassingen aan werkplekken. Ook zijn er diverse maatregelen getroffien om het sportpark veiliger te maken (AED's, BHV-organisatie op orde, trainingen en actualisatie van het veiligheids-en ontruimingsplan). Studie Studie vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding van onze jeugd. We willen dat de voetballers zich in de breedte ontwikkelen. Sinds dit seizoen komen jeugdspelers niet langer drie maar vijf dagen naar sportcomplex de Toekomst en krijgen hier ook interne scholing. Persoonlijke leerdoelen, maatwerk, begeleiding, afnemende sturing en zelfstandigheid staan centraal. Afgelopen seizoen hebben we een pedagogisch beleidsplan ontwikkeld waarin meer aandacht is voor het mentale welzijn van de spelers. De uitvoering van dit plan start in het nieuwe seizoen. Ajax werkt nauw samen met het Calvijn College, het Calandlyceum (middelbaar onderwijs) en het ROC Amsterdam (mbo). De samenwerking met het ROC Amsterdam heeft geresulteerd in College de Toekomst. Hier kunnen de jonge voetballers een mbo-opleiding 'Professioneel voetballer' volgen. Afgelopen seizoen hebben hierweerveel talenten gebruikvan gemaakt. Daarnaast wordt bij College de Toekomst de aanwezige kennis bij verschillende afdelingen binnen Ajax benut. Dit seizoen hebben we 'vervoer op maat' geïntroduceerd voor jeugdspelers. Daarbij zetten we in op meer zelfregulering en krijgen jeugdspelers vanaf een bepaalde leeftijd een OV- jaarkaart. De maatregelen leidden tot kortere reistijd voor de spelers wat ze meer ruimte biedt om veranderingen in het lesrooster effiectief te gebruiken. Tegelijkertijd trachten we hiermee de toename in het aantal vervoersbewegingen op de Toekomst, vanwege het intensievere jeugdprogramma, te beperken. Velden en terreinen Om op de beste voetbalvelden te trainen en voetballen hebben we inmiddels zeven velden getransformeerd in hybride velden. Mede gevoed door de maatschappelijke discussie over de veiligheid en gezondheid van kunstgrasvelden hebben we de afweging gemaakt waarbij we ons bewust zijn van de onderhoudsintensiviteit van natuurgras. We hebben de ontsluiting voorbereid van (nieuwe) velden door watertoevoer en -afvoer en riolering aan te leggen. Om de hybride grasvelden te besproeien maken we gebruik van de watergangen op en rond sportcomplex de Toekomst. We gebruiken daarvoor dus geen

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 29