Duurzame inzetbaarheid Ondernemingsraad Jubilarissen 22 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 Personeel 2018/2019 2017/2018 2016/2017 Gemiddelde leeFtijd totaal 35.1 34,9 36 Gemiddelde leeFtijd spelers 22.9 22,5 22,5 Gemiddelde leeFtijd oproepkrachten 29.4 27,4 27,4 Mannen 74% 74% 72% Vrouwen 26% 26% 28% Gemiddeld aantal dienstjaren 5.0 7,2 7,2 Ziekteverzuim 2.0% 1,7% 2,6% Wij hechten veel waarde aan goed werkgeverschap en investeren op allerlei manieren in ons HR-beleid om het beste uit onze mensen te halen en ze een prettige, prikkelende en veilige werkomgeving te bieden. In het kader van vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers is er dit seizoen veel aandacht geweest voor het borgen van de arbo gerelateerde initiatieven die in het vorige seizoen zijn geïnitieerd. Wij zijn dan ook trots op ons lage ziekteverzuim. Medewerkers van Ajax krijgen volop ruimte om zich professioneel te ontwikkelen. Wij investeren in gerichte opleidingen en coaching. Daarbij is niet alleen de 'harde kant' voor ons van belang. Onze kernwaarden blijven belangrijke ankers in hoe wij met elkaar en onze stakeholders om willen gaan. Wij zijn trots op onze jubilarissen. Wij zetten ze bij een 5,12,5 of 25-jarig jubileum dan ook graag in het zonnetje. Dit seizoen hadden de volgende medewerkers hun jubileum: 5 jaar: Hobey van Breda, Lulu He, Ger Boer, Steef Heeremans, Heieen Leushuis-Peek, Davy Braakman, Michael Olivieira, Stefan Vader, Jesse Guldemond, Sascha Smulders, Dave Kleinrensink, Faried Alimahomed, Henk Ubbels, Armand Bhikhie, Kishan Bhikhie, Ron Roukes, Peter Musters, Guillaume Elmont, Sipko Adriaansen, Maikel van Wijk, Ralph de Haan, Kelly Zeeman, Marjolijn van den Bighelaar, Timo Bruijns, Gilbert Ballantine. 12,5 jaar: José Mijnen, Herman Pinkster, Jasper ten Hoedt, Casimir Westerveld, Marco van Galen, Pascal Terstegen, Pieter van der Hoorn, Ronald Jonges, Barbara Stork, Ronald Mijzen. 25 jaar: Adèle Mackay, Richard Wilhelm De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel binnen Ajax door mee te praten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie. Hiermee voldoet Ajax aan de verplichting die de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aan Ajax stelt. De ORvormt een afspiegeling van het personeel en bestaat uit zeven leden. Tijdens de constructieve overleggen besprak de OR het ondernemingsbeleid aan de hand van verschillende onderwerpen. Informatie werd gedeeld en over diverse onderwerpen vroeg de bestuurder de OR om advies en instemming (welke de OR verleende). Centraal stonden dit jaar de herbeoordeling van functies en het beloningsbeleid, de ontwikkeling van De Nieuwe Toekomst en de aanstelling van de nieuwe directeur. De OR kwam afgelopen seizoen elf keer bijeen. Daarnaast overlegde de OR zes keer met de directie. Om deskundigheid te vergroten volgde de OR dit seizoen een cursus. Tijdens de cursus werden de nieuwe leden op de hoogte gebracht van de advies- en instemmingsrechten van de OR en kwamen voor de hele OR relevante onderwerpen aan bod. Samenstelling De samenstelling van de ondernemingsraad veranderde niet vergeleken met vorig seizoen en bestaat uit: Casimir Westerveld (Hoofd Scouting) Sascha Smulders (CoördinatorTravel) Dennis Blokker (Manager Horeca) Coen Jonkerman (Hoofd Support) Rianne Mol (Assistent Business Relations) Barbara Traanberg (Secretaresse Betaald Voetbal) Henk Voors (Hoofd Operationeel Preventief Supportersbeleid) Voorzitter en OR-lid Secretaris en OR-lid OR-lid OR-lid OR-lid OR-lid OR-lid

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 26