Meerjarenoverzicht 2009/2010 tot en met 2018/2019 Netto omzet AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 2018/2019 2017/2018 2016/2017 RESULTATEN x EUR 1.000 x EUR 1.000 x EUR 1.000 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen Afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen toe te rekenen aan de aandeelhouders 199.495 34.266 33.927 68.193 69.266 51.919 92.977 (12.202) 14.382 2.180 2.764 2.189 118.223 8.372 60.534 68.906 67.016 49.461 Afschrijvingen op vaste activa Afschrijvingen vergoedingssommen Netto kasstroom Dividend 3.792 38.688 49.705 1.237 3.175 24.979 (52.176) 3.180 18.082 (5.839) 1.188 VERMOGEN Vergoedingssommen Overige vaste activa Vlottende activa Kortlopende verplichtingen Eigen vermogen Totaal vermogen MEDEWERKERS (AANTAL FTE'S) Aantal medewerkers per 30 juni AANDELEN (AANTAL) Aantal aandelen per 30 juni GEGEVENS PER AANDEEL VAN NOMINAAL EUR 0,45 Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen Netto kasstroom Dividend Eigen vermogen KENGETALLEN (IN Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen/ netto omzet Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen/netto omzet Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen/netto omzet Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen/gemiddeld eigen vermogen Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen/totaal vermogen Vlottende activa/kortlopende verplichtingen Eigen vermogen/totaal vermogen 158.069 62.885 166.226 121.774 210.000 387.180 441 18.333.333 x EUR 1 2,83 2,71 0,25 11,45 17,2 34,2 26,0 28,2 13,4 136,5 54,2 87.975 67.456 104.326 81.145 158.289 259.757 448 18.333.333 x EUR 1 0,12 (2,85) 8,63 (13,1) 2.3 2.4 1,4 0,8 128,6 60,9 54.565 43.064 148.451 72.155 158.873 246.080 402 18.333.333 x EUR 1 2,70 (0,32) 0,24 8,67 7,1 58,3 41.8 36.9 20,1 205,7 64,6 114

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 118