107 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN EN RECHTEN Voor een toelichting op de niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten wordt verwezen naar pagina 91. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Voor een toelichting op de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar pagina 98. Amsterdam, 27 september 2019 Directie AFC Ajax NV Edwin van der Sar Marc Overmars Menno Geelen Raad van Commissarissen Leo van Wijk Danny Blind Ernst Ligthart Leen Meijaard Peter Mensing

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 111