Totaal Cumulatieve afschrijvingen 105 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 MATERIËLE VASTE ACTIVA (2) BEDRAGEN x EUR 1.000 Bedrijfs gebouwen Machines Andere Vaste vaste bedrijfs- en en bedrijfs- middelen in terreinen installaties middelen uitvoering 2018/2019 Aanschafwaarde Beginbalans Investeringen Desinvesteringen Overboekingen 31.800 2.627 (838) 1.289 466 167 (31) 8.781 1.787 (98) 82 1.707 922 (1.401) 42.754 5.503 (967) (30) Eindbalans 34.878 602 10.552 1.228 47.260 Beginbalans Afschrijvingen Afschrijvingen op desinvesteringen (17.480) (2.084) 838 (187) (96) 16 (5.382) (1.193) 93 (23.049) (3.373) 947 Eindbalans (18.726) (267) (6.482) (25.475) Boekwaarde Eindbalans 16.152 335 4.070 1.228 21.785 Beginbalans 14.320 279 3.399 1.707 19.705

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 109