AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 BEDRAGEN x EUR 1.000 Vergoedingssommen Software Totaal 2017/2018 Aanschafwaarde Beginbalans Investeringen Desinvesteringen Overboekingen uit vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering Eindbalans 81.209 65.778 (15.902) 131.085 3.103 200 33 3.336 84.312 65.978 (15.902) 33 134.421 Cumulatieve afschrijvingen Beginbalans Afschrijvingen Afschrijvingen op desinvesteringen (26.813) (24.885) 8.959 (1.908) (353) (28.721) (25.238) 8.959 Eindbalans (42.739) (2.261) (45.000) Boekwaarde Eindbalans 88.346 1.075 89.421 Beginbalans 54.396 1.195 55.591 Met ingang van het seizoen 2017/2018 worden de beëindigingsvergoedingen, tekengelden en bijkomende kosten inzake trainerscontracten, waarvoor een bindende overeenkomst is aangegaan, verantwoord onder de post vergoedingssommen. De resterende levensduur van de post vergoedingssommen per 30 juni 2019 varieert van een looptijd korter dan 1 jaar tot een looptijd van 5 jaar (per 30 juni 2018 korter dan 1 jaar tot 5 jaar). 104

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 108