Enkelvoudige winst- en verliesrekening Belastingen resultaat uit bedrijfsuitoefening (17.525) (325) 102 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Netto omzet 198.512 89.465 Inkoopwaarde omzet 11.569 7.436 Lonen, salarissen en sociale lasten 90.364 49.975 Afschrijvingen op vaste activa 3.721 3.098 Overige bedrijfskosten 57.507 40.486 Som der bedrijfslasten 163.161 100.995 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen 35.351 (11.530) Afschrijvingen vergoedingssommen (38.774) (24.885) Resultaat vergoedingssommen 71.899 38.792 Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen 68.476 2.377 Resultaat deelnemingen 87 (304) Financieel resultaat 254 237 Waardeverandering effecten 627 204 Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen 69.444 2.514 Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen 51.919 2.189

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 106