Enkelvoudige balans Debiteuren Overige vorderingen Overlopende activa 100 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 (VOOR BESTEMMING RESULTAAT) BEDRAGEN x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa (1) Vergoedingssommen Software 158.264 943 88.346 1.075 Vlottende activa 159.207 89.421 Materiële vaste activa (2) Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 16.152 335 4.070 1.228 14.320 279 3.399 1.707 21.785 19.705 Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen (3) Andere deelnemingen Overige vorderingen 1.581 4.303 35.082 40.966 1.512 4.166 41.904 47.582 Totaal vaste activa 221.958 156.708 Voorraden 3.446 4.578 Vorderingen Effecten Liquide middelen 68.149 6.204 2.107 76.460 24.308 60.204 53.619 7.916 2.073 63.608 23.941 9.587 Totaal vlottende activa 164.418 101.714 Totaal activa 386.376 258.422

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 104