97 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 vóór belastingen (2017/2018 11,9%). Het nominale vennootschapsbelastingtarief in 2018/2019 en 2017/2018 bedraagt 25,0%. Het verschil tussen het nominale vennootschapsbelastingtarief van 25,0% (2017/2018 25,0%) en de effectieve belastingdruk op het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening wordt als volgt verklaard: PROCENTEN 2018/2019 2017/2018 Nominaal belastingtarief in Nederland Belastingdruk buitenland Deelnemingsvrijstelling Objectvrijstelling Toepassing IFRS 15 Correctie voorgaande boekjaren Niet-aftrekbare kosten deelnemingen Niet-aftrekbare giften Niet-aftrekbare kosten overig 25,0 (0,2) 0,1 0,3 0,1 25,0 0,1 0,5 (4,5) (9,0) (3,2) 1,2 0,1 1,7 Effectieve belastingdruk 25,3 11,9 De belastingdruk buitenland heeft betrekking op de belastinglast over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van Ajax Cape Town Ltd. De belastingdruk daalt door een permanent verschil tussen de commerciële en fiscale winstberekening als gevolg van de toepassing van de objectvrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting op het resultaat van de samenwerking met een Chinese partner, dat in China in de belastingheffing wordt betrokken. Na afstemming met de Belastingdienst is nog geen zekerheid verkregen over de fiscale toepassing van IFRS 15 en is derhalve voor de commerciële en fiscale winstberekening geen rekening gehouden met de toepassing van IFRS 15. De correctie voorgaande boekjaren in 2017/2018 heeft betrekking op niet aftrekbare giften uit voorgaande boekjaren die na afstemming met de Belastingdienst kwalificeren als zakelijke kosten en alsnog in aftrek op het resultaat kunnen worden gebracht. Als gevolg van deze correctie daalt de belastingdruk in 2017/2018. De belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen bestaan uit de volgende componenten: BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Belastingvordering Passieve belastinglatenties Belastingschuld (47) (7.656) (9.830) 361 (689) (17.533) (328) RESULTAAT NA BELASTINGEN PER GEWOON AANDEEL Het resultaat na belastingen per gewoon aandeel en per gewoon aandeel na verwatering van EUR 2,83 per aandeel (2017/2018 EUR 0,12 per aandeel) is berekend door het resultaat na belastingen te delen door het gemiddelde aantal uitstaande gewone aandelen. Het gemiddelde aantal uitstaande gewone aandelen bedraagt 18.333.333 voor de boekjaren 2018/2019 en 2017/2018. Het resultaat na belastingen per gewoon aandeel en het resultaat na belastingen per gewoon aandeel na verwatering zijn in beide boekjaren aan elkaar gelijk.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 101