96 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 AFSCHRIJVINGEN VERGOEDINGSSOMMEN (28) BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Afschrijvingen vergoedingssommen 38.688 24.979 38.688 24.979 RESULTAAT VERGOEDINGSSOMMEN (29) BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Resultaat vergoedingssommen 72.615 39.361 72.615 39.361 Het resultaat vergoedingssommen betreft met name de netto opbrengst uit de verkoop van spelers en trainers onder aftrek van het aandeel van derden, transferkosten en de boekwaarde op de transactiedatum van de betreffende spelers en trainers. De afboeking van de boekwaarde van de betreffende spelers en trainers bedraagt EUR 7.824.978 (per 30 juni 2018 EUR 6.986.688). FINANCIEEL RESULTAAT (30) BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Rentebaten Rentelasten Koersverschillen 480 (28) (6) 426 (16) (30) 446 380 WAARDEVERANDERING EFFECTEN (31) BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Koersresultaat 719 296 Beheerskosten (92) (92) 627 204 De waardeverandering effecten betreft het netto resultaat op de beleggingen. Dit resultaat bestaat uit koersresultaat waarop de gemaakte beheerskosten in mindering zijn gebracht. BELASTINGEN (32) De belastinglast over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening in de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2018/2019 bedraagt EUR 17,5 miljoen (2017/2018: belastinglast EUR 0,3 miljoen), oftewel 25,3% van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 100