Kerncijfers 2004/2005 2003/2004 RESULTATEN (x EUR I 000) Netto omzet 66 625 64 233 Bedrijfslasten (61 944) (59 251) Bedrijfsresultaat 4 681 4 982 Afschrijvingen vergoedingssommen (15 609) (15 575) Resultaat vergoedingssommen 16 418 25 293 Overige baten en lasten 508 482 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 5 998 15 182 Belastingen (3 228) (5 518) Groepsresultaat Aandeel derden Resultaat na belastingen 2 770 9 664 45 I 10 2 815 9 774 BALANS (x EUR I 000) Vergoedingssommen 29 078 27 583 Groepsvermogen 75 500 73 543 Medewerkers (aantal) Medewerkers per 30 juni (FTE's) 236 245 Aandelen (aantal) Aantal aandelen 18 333 333 18 333 333 PER AANDEEL VAN NOMINAAL EUR 0,45 (NLG I) (x EUR I) 4,12 4,01 0,15 0,53 0,14 Groepsvermogen Resultaat na belastingen Dividend

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2004 | | pagina 4