Kerncijfers u 'IfrtH-'ir JDDCüoniJ 2003/2004 2002/2003 RESULTATEN (x EUR I 000) Netto omzet 64 233 76 517 Bedrijfslasten (59 251(63 753) Bedrijfsresultaat 4 982 12 764 Afschrijvingen vergoedingssommen 15 575) (20 687) Resultaat vergoedingssommen 25 293 657 Overige baten en lasten 482 484 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 15 182 (6 782) Belastingen (5 518) 2 805 Groepsresultaat 9 664 (3 977) Aandeel derden 10 (64) Resultaat na belastingen 9 774 (4 041) BALANS (x EUR I 000) Vergoedingssommen 27 583 27 568 Groepsvermogen 73 543 63 537 Medewerkers (aantal) Medewerkers per 30 juni (FTE's) 245 252 Aandelen (aantal) Aantal aandelen 18 333 333 18 333 333 PER AANDEEL VAN NOMINAAL EUR 0,45 (NLG I) (x EUR I) Groepsvermogen 4,01 3,47 Resultaat na belastingen 0,53 (0,22) Dividend 0,14 4 h i i i (|i) i" i i i i-i 11

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2003 | | pagina 4