Inhoud 4 6 8 17 18 20 21 22 26 34 38 40 41 45 46 47 48 48 49 49 51 52 54 56 58 59 Profiel Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag van de directie Jaarrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Vennootschappelijke balans Vennootschappelijke winst- en verliesrekening Toelichting op de vennootschappelijke balans Overige gegevens Accountantsverklaring Statutaire bepalingen omtrent winstbestemming Voorstel winstbestemming Bijzonder aandeel Preferente aandelen Gebeurtenissen na balansdatum Bijlagen Geconsolideerde balans in guldens Geconsolideerde winst- en verliesrekening in guldens Meerjarenoverzicht 1995/1996 tot en met 2000/2001 Aandeelhoudersinformatie Raad van Commissarissen en Hoofddirectie

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 9