Kerncijfers 49 449 46 120 (60 477) (54 790) (I I 028) (8 670) (15 065) 11 774 (23 537) 14 025 I 285 (13 390) 2 436 (16 897) 3 340 (10 954) (13 557) 2 734 4 930 (8 220) (8 627) Medewerkers per 30 juni (FTE's) 58 052 55 082 96 559 103 238 RESULTATEN 2000/2001 1999/2000 Netto omzet Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Afschrijving vergoedingssommen Resultaat vergoedingssommen Overige baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Belastingen Groepsresultaat Aandeel derden Resultaat na belastingen Vergoedingssommen Groepsvermogen Aandelen (aantal) 18 333 333 18 333 333 PER AANDEEL VAN NOMINAAL EUR 0,45 (NLG I) (x EUR I) Groepsvermogen Resultaat na belastingen (0,45) (0,47)

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 73