Kerncijfers 2000/2001 1999/2000 RESULTATEN (x EUR I 000) Netto omzet 49 449 46 120 Bedrijfslasten (60 477) (54 790) Bedrijfsresultaat (11028) (8 670) Afschrijving vergoedingssommen (15 065) (23 537) Resultaat vergoedingssommen 11774 14 025 Overige baten en lasten 929 I 285 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (13 390) (16 897) Belastingen 2 436 3 340 Groepsresultaat (10 954) (13 557) Aandeel derden 2 734 4 930 Resultaat na belastingen (8 220) (8 627) BALANS (x EUR I 000) Vergoedingssommen 58 052 55 082 Groepsvermogen 96 559 103 238 Medewerkers (aantal) Medewerkers per 30 juni (FTE's) 399 367 Aandelen (aantal) Aantal aandelen 18 333 333 18 333 333 PER AANDEEL VAN NOMINAAL EUR 0,45 (NLG I) (x EUR I) Groepsvermogen Resultaat na belastingen 5,27 5,63 (0,45) (0,47)

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 71