Meerjarenoverzicht 1995/1996 tot en met 2000/2001 2000/2001 RESULTATEN x EUR I 000 Netto omzet 49 449 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen (I I 028) Afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen (3 291) Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen (14 319) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen (13 390) Resultaat na belastingen (8 220) Afschrijvingen op materiële vaste activa en goodwill 4 211 Afschrijvingen vergoedingssommen 15 065 Cashflow I 056 Dividend VERMOGEN Vaste activa 106 937 Vlottende activa 47 130 Kortlopende schulden 45 161 Groepsvermogen 95 559 Totaal vermogen 154 067 MEDEWERKERS (AANTAL FTE'S) Aantal medewerkers per 30 juni 399 AANDELEN (AANTAL) Aantal aandelen per 30 juni 18 333 333 GEGEVENS PER AANDEEL VAN NOMINAAL EUR 0,45 (NLG I) x EUR I Resultaat na belastingen (0,45) Cashflow 0,60 Dividend* Groepsvermogen 5,27 KENGETALLEN (IN Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen/netto omzet (22,3) Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen/netto omzet (29,0) Resultaat na belastingen/netto omzet (16,6) Resultaat na belastingen/gemiddeld groepsvermogen (8,2) Resultaat na belastingen/totaal vermogen (5,3) Vlottende activa/kortlopende schulden 104,4 Groepsvermogen/totaal vermogen 62,7 Ten opzichte van aandelen met geaccepteerd dividendrecht. AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 62