99 522 73 817 Totaal passiva 339 520 319 551 BEDRAGEN x NLG I 000 30 juni 2001 30 juni 2000 PASSIVA Groepsvermogen Eigen vermogen Aandeel derden 205 860 6 928 223 406 4 101 212 788 227 507 Voorzieningen Pensioenen Belastinglatenties 152 14 187 14 900 14 339 14 900 Langlopende schulden Andere obligaties en onderhandse leningen Kredietinstellingen 12 608 263 12 871 3 125 202 3 327 Kortlopende schulden Crediteuren Andere obligaties en onderhandse leningen Kredietinstellingen Belastingen en premies sociale lasten Overige schulden Overlopende passiva 54 308 518 123 2 725 21 I 12 20 736 32 013 339 2 114 19 853 19 498 Totaal kortlopende schulden

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 59