Preferente aandelen Gebeurtenissen na balansdatum Per balansdatum waren geen preferente aandelen uitgegeven. Preferente aandelen worden uitsluitend uitgegeven voor financieringsdoeleinden. Naast stemrecht geven de preferente aandelen recht op een preferent dividend uit de winst. Vanaf I juli 2001 is de samenwerking met voetbalclub HFC Haarlem definitief geworden. Het is de bedoeling dat de samenwerking vorm krijgt door de in overleg aangestelde trainer-coach bij HFC Haarlem. Daarnaast door binnen AFC Ajax te beoordelen of spelers ter versterking van het eerste elftal van HFC Haarlem kunnen worden ingezet en door samenwerking op scoutingsgebied. Op 24 september 2001 is met KPN Consumer Internet Media Services BV (KPN CIMS) een samenwerkings overeenkomst aangegaan teneinde de specifieke en unieke Ajax-website (Ajax.nl) verder te ontwikkelen en te exploiteren. Binnen dat samenwerkingsverband zal KPN CIMS zich met name richten op de exploitatie van de mediarechten van Ajax opAjax.nl. Daarnaast zijn in 2001/2002 contracten gesloten metWehkamp en Advanced Travel Partners. MetWehkamp is vastgelegd dat zij vanaf I juli 2001 zorg draagt voor zowel de mailordering als de internet verkopen van dochtermaatschappij Eurysakes BV. Advanced Travel Partners biedt vanaf ljuli 2001 reizen aan via internet, onder de naam Ajax Travel.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 55