Voorstel winstbestemming Bijzonder aandeel 48 Over het boekjaar 2000/2001 zal geen dividend worden uitgekeerd. Het verlies over het boekjaar 2000/2001 is ten laste van de overige reserves gebracht. Onder het geplaatste aandelenkapitaal is één bijzonder aandeel van nominaal EUR 0,45 (NLG I) begrepen. Dit aan deel wordt gehouden door de Vereniging Amsterdamsche Footballclub 'Ajax', waarvan het bestuur wordt gevormd door de heren M. van Praag (voorzitter), A.L. van Os en K. Nuninga. Aan dit aandeel is een goedkeuringsrecht ver bonden ten aanzien van een aantal besluiten van de Hoofddirectie. Het goedkeuringsrecht houdt in dat dergelijke besluiten pas kunnen worden genomen door de Hoofddirectie, nadat de Vereniging als houder van het bijzonder aandeel daaraan haar goedkeuring heeft verleend. Het gaat hierbij om besluiten omtrent: a Wijziging van een handelsnaam van de vennootschap; b Wijziging van de bestaande kernactiviteiten van de vennootschap; c Wijziging van het logo, de clubkleuren rood-wit en/of het tenue gedragen tijdens thuiswedstrijden bestaande uit een wit shirt met een verticale rode baan over borst en rug, rode kraag en rode mouwomslagen, alsmede een witte broek en witte kousen met rode omslag; d Wijziging van de bestaande stadionlocatie te Amsterdam; e Wijziging van de structuur van de op topvoetbal gerichte jeugdafdeling, alsmede de ten behoeve van de jeugd opleiding gebruikte accommodaties en faciliteiten; f Wezenlijke wijzigingen in de structuur van het functioneren van jeugd- en amateurelftallen; g De verstrekking, wijziging of intrekking van licenties en sublicenties; h Het doen van een voorstel tot statutenwijziging. Volgens de statuten van de Vereniging kunnen besluiten omtrent de uitoefening van het stemrecht op het bijzonder aandeel slechts worden genomen door het bestuur van de Vereniging, met voorafgaande goedkeuring van de ledenraad van de Vereniging. AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 54