42 27 226 813 bedragen x eur I ooo 30 juni 2001 30 juni 2000 Agio Agio 101 120 101 120 101 120 101 120 EIGEN VERMOGEN BEDRAGEN X EUR l 000 30 juni 2001 30 juni 2000 Gestort en opgevraagd kapitaal Gestort en opgevraagd kapitaal 8 319 8 319 8 319 8 319 Het maatschappelijk kapitaal is als volgt verdeeld (bedragen x EUR I): - 45.000.000 gewone aandelen van nominaal EUR 0,45 (NLG I) 20 420 I 10 - 14.999.999 preferente aandelen van nominaal EUR 0,45 (NLG I) 6 806 703 - I bijzonder aandeel van nominaal EUR 0,45 (NLG I) Het geplaatst en volgestort kapitaal is als volgt samengesteld (bedragen x EUR I): 8 319 304 8 319 304 In 1998 zijn aan de directie en medewerkers 204.800 optierechten toegekend op aandelen AFC Ajax NV van nominaal EUR 0,45 (NLG I). Deze optierechten zijn onvoorwaardelijk toegekend en hebben een looptijd van 5 jaar. De uitoefenkoers waartegen de opties kunnen worden uitgeoefend bedraagt EUR 11,35 (NLG 25).Vanaf het moment van toekenning zijn nog geen optierechten uitgeoefend. Per balansdatum zijn 90.600 van de 204.800 toegekende optierechten vervallen. De agioreserve is aan te merken als vrij in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting. - 18.333.332 gewone aandelen van nominaal EUR 0,45 (NLG I) - I bijzonder aandeel van nominaal EUR 0,45 (NLG I) AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 48