40 655 29 505 Totaal passiva 140 577 137 643 BEDRAGEN x EUR I 000 30 juni 2001 30 juni 2000 PASSIVA Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Overige reserves 8 319 101 120 (16 024) 8 319 101 120 (8 062) 93 415 101 377 Voorzieningen Pensioenen Belastinglatenties 69 6 438 6 507 6 761 6 761 Kortlopende schulden Crediteuren Groepsmaatschappijen Belastingen en premies sociale lasten Overige schulden Overlopende passiva 21 309 3 733 I 026 6 884 7 703 11 443 4 272 719 5 384 7 687 Totaal kortlopende schulden

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 45