RESULTAAT NA BELASTINGEN PER GEWOON AANDEEL Het resultaat na belastingen per gewoon aandeel en per gewoon aandeel na verwatering is berekend door het resultaat na belastingen te delen door het gemiddelde aantal uitstaande gewone aandelen. Het gemiddelde aantal uitstaande gewone aandelen bedraagt 18.333.333 voor de boekjaren 2000/2001 en 1999/2000. Het resultaat na belastingen per gewoon aandeel en per gewoon aandeel na verwatering zijn in beide boekjaren aan elkaar gelijk. VENNOOTSCHAPPELIJK RESULTAAT De vennootschappelijke winst- en verliesrekening is in overeenstemming met artikel 402 Titel 9 Boek 2 BW in vereenvoudigde vorm opgenomen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 43