- OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN BEDRAGEN x EUR 1 000 2000/2001 1999/2000 Overige personeelskosten 2 492 1 936 Wedstrijdkosten 8 476 8 028 Huisvestingskosten 7 755 7 725 Beheer- en administratiekosten 5 465 4 031 24 188 21 720 BELASTINGEN De belastingbate in de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2000/2001 bedraagt EUR 2,4 miljoen (1999/2000: EUR 3,3 miljoen), ofwel 18,2% van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen (1999/2000: 19,8%). Het verschil tussen de effectieve belastingdruk en het nominale vennootschapsbelastingtarief van 35% wordt als volgt verklaard: PROCENTEN 2000/2001 1999/2000 Nominaal belastingtarief in Nederland 35,0 35,0 Permanente verschillen: Deelnemingsvrijstelling (14,5) (16,0) Niet-aftrekbare kosten deelnemingen (2,6) (0,1) Niet-belastbare baten deelnemingen 0,8 Exploitatie-uitkering KNVB 0,3 0,1 Effectieve belastingdruk 18,2 19,8 De belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen bestaan uit de volgende componenten: BEDRAGEN x EUR 1 000 2000/2001 1999/2000 Belasting over het fiscale resultaat 2 113 3 761 Mutaties belastinglatenties 323 (421) 2 436 3 340 RESULTAAT NA BELASTINGEN Per geografisch gebied BEDRAGEN x EUR 1 000 2000/2001 1999/2000 Binnenland (5 386) (5 807) Buitenland (2 834) (2 820) (8 220) (8 627) AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 42