Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening NETTO OMZET Per geografisch gebied BEDRAGEN x EUR 1 000 2000/2001 1999/2000 Binnenland 41 761 40 816 Buitenland 7 688 5 304 Totaal netto omzet 49 449 46 120 Per activiteit BEDRAGEN x EUR 1 000 2000/2001 1999/2000 Voetbal Recettes competitie, nationale beker en vriendschappelijke wedstrijden 4 444 3 509 Recettes Europa en Afrika Cup 813 1 471 Seizoenkaarten 7 944 8 222 Business-seats en skybox-plaatsen 9 608 9 327 Indirecte wedstrijdbaten 2 005 1 425 Subtotaal 24 814 23 954 Sponsoring 17 839 15 014 Televisie 3 250 2 971 Merchandising 3 546 4 181 Totaal netto omzet 49 449 46 120 KOSTPRIJS VERKOPEN BEDRAGEN x EUR 1 000 2000/2001 1999/2000 Kostprijs verkopen 1 980 2 380 1 980 2 380 De kostprijs verkopen omvat de kostprijs van verkochte Ajax-artikelen en de kosten van het exploiteren van portretrechten. AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 40