32 bedragen x EUR I 000 30 juni 2001 30 juni 2000 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE LASTEN Loonbelasting I 029 785 Premies sociale lasten 208 174 I 237 959 OVERIGE SCHULDEN BEDRAGEN x EUR I ooo 30 juni 2001 30 juni 2000 Overige schulden 9 580 9 009 9 580 9 009 Deze post bevat onder andere te betalen huisvestingskosten inzake de Amsterdam ArenA, te betalen transfer- kosten, alsmede betalingsverplichtingen aan spelers en overig personeel. Van de overige schulden is per 30 juni 2001 EUR 1.370.189 als langlopend aan te merken (per 30 juni 2000 EUR 2.198.108). OVERLOPENDE PASSIVA bedragen x eur I 000 30 juni 2001 30 juni 2000 Overlopende passiva 9 410 8 848 9 410 8 848 Deze post bevat met name vooruitontvangen baten uit hoofde van seizoenkaarten. TOTAAL VERPLICHTINGEN Per geografisch gebied bedragen x EUR l 000 30 juni 2001 30 juni 2000 Binnenland 44 656 33 771 Buitenland 12 852 7 997 57 508 41 768 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 38