- - - - - - - - - - - - MATERIËLE VASTE ACTIVA Bedrijfs Andere Vaste gebouwen Machines vaste bedrijfs en en bedrijfs middelen in BEDRAGEN x EUR 1 000 terreinen installaties middelen uitvoering Totaal Aanschafwaarde 30 juni 2000 15 221 702 7 552 2 203 25 678 Investeringen 625 66 2 726 4 385 7 802 Desinvesteringen (184) (15) (690) (889) Overboekingen 6 585 (6 585) Koersverschillen 139 (1) 71 (3) 206 30 juni 2001 22 386 752 9 659 32 797 Cumulatieve afschrijvingen 30 juni 2000 (2 668) (483) (3 673) (6 824) Afschrijvingen (1 249) (117) (1 877) (3 243) Afschrijvingen op desinvesteringen 184 6 610 800 Koersverschillen (9) (25) (34) 30 juni 2001 (3 742) (594) (4 965) (9 301) Boekwaarde 30 juni 2001 18 644 158 4 694 23 496 30 juni 2000 12 553 219 3 879 2 203 18 854 I Onder de bedrijfsgebouwen zijn begrepen aanpassingen en huurdersbelangen die worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. Onder bedrijfsgebouwen en terreinen is een bedrag van EUR 6.671.359 opgenomen met betrekking tot verbou wingen van het Olympisch Stadion te Antwerpen, dat wordt gehuurd door K.F.C. Germinal Beerschot Antwerpen NV, waarvoor de concessie ten tijde van het opstellen van de jaarrekening in behandeling is bij de gemeente Antwerpen. Onder andere vaste bedrijfsmiddelen zijn materiële vaste activa in bestelling opgenomen voor een bedrag van EUR 595.074. Onder de afschrijvingen zijn bijzondere waardeverminderingen begrepen voor een bedrag van EUR 396.953. Investeringen in materiële vaste activa per geografisch gebied BEDRAGEN x EUR I 000 2000/2001 1999/2000 Binnenland 104 I 758 Buitenland 6 698 2 499 7 802 4 257 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 34