BEDRAGEN x EUR I 000 2000/2001 1999/2000 Goodwill Aanschafwaarde Beginbalans 4 727 238 Nieuwe consolidaties - 2 385 Toevoegingen 3 470 2 155 Koersverschillen (24) (51) Eindbalans 8 173 4 727 Cumulatieve afschrijvingen Beginbalans (854) (120) Afschrijvingen (989) (739) Koersverschillen 7 5 Eindbalans (I 836) (854) Boekwaarde Eindbalans 6 337 3 873 Beginbalans 3 873 118 De goodwill heeft betrekking op de koopsom voor de in eigen beheer genomen, voorheen door derden geëxploiteerde, merchandisingactiviteiten en op de verwerving van deelnemingen. Daarnaast is sprake van goodwill die is ontstaan bij de inbreng van activiteiten bij de oprichting van de ondernemingen waarin een belang is verworven. Het bedrag dat is opgenomen onder toevoegingen goodwill bevat in 2000/2001 het negatieve minderheidsbelang in het eigen vermogen van deelnemingen (EUR 3.239.485). In overeenstemming met het beleid van en het strategisch belang voor de vennootschap met betrekking tot deze deelnemingen, is het aandeel van derden in het negatieve eigen vermogen geclassificeerd als goodwill. De goodwill wordt in 5 jaar afgeschreven. Toevoegingen en nieuwe consolidaties goodwill per geografisch gebied BEDRAGEN x EUR I 000 2000/2001 1999/2000 Binnenland 227 - Buitenland 3 243 4 540 3 470 4 540

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 33