Toelichting op de geconsolideerde balans IMMATERI√čLE VASTE ACTIVA BEDRAGEN X EUR I 000 2000/2001 1999/2000 Vergoedingssommen Aanschafwaarde Beginbalans 91 189 78 087 Nieuwe consolidaties - 4 858 Investeringen 23 759 31 307 Desinvesteringen (20 063) (23 148) Koersverschillen 88 85 Eindbalans 94 973 91 189 Cumulatieve afschrijvingen Beginbalans (36 107) (25 013) Afschrijvingen (15 065) (23 537) Afschrijvingen op desinvesteringen 14 317 12 475 Koersverschillen (66) (32) Eindbalans (36 921) (36 107) Boekwaarde Eindbalans 58 052 55 082 Beginbalans 55 082 53 074 Onder de afschrijvingen zijn bijzondere waardeverminderingen begrepen voor een bedrag van EUR 559.874 (per 30 juni 2000 EUR 3.958.053). Investeringen en nieuwe consolidaties vergoedingssommen per geografisch gebied BEDRAGEN x EUR I 000 2000/2001 1999/2000 Binnenland 22 685 25 552 Buitenland I 074 10 613 23 759 36 165 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 32