24 643 235 56 I 237 9 580 9 410 14 527 154 959 9 009 8 848 45 161 33 497 Totaal passiva 154 067 145 006 BEDRAGEN x EUR I 000 30 juni 2001 30 juni 2000 PASSIVA Groepsvermogen Eigen vermogen Aandeel derden 93 415 3 144 101 377 I 861 96 559 103 238 Voorzieningen Pensioenen Belastinglatenties 69 6 438 6 507 6 761 19 6 761 Langlopende schulden Andere obligaties en onderhandse leningen Kredietinstellingen 5 721 I 19 5 840 418 92 I 510 Kortlopende schulden Crediteuren Andere obligaties en onderhandse leningen Kredietinstellingen Belastingen en premies sociale lasten Overige schulden Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 25