Geconsolideerde balans 58 052 6 337 55 082 3 873 Vlottende activa 64 389 58 955 18 644 158 4 694 12 553 219 3 879 2 203 23 496 18 854 9 963 9 075 14 19 052 7 849 9 075 14 16 938 Liquide middelen 16 436 54 I 362 I 071 18 923 27 818 25 427 51 2 255 I 162 28 895 13 793 6 775 47 130 50 259 Totaal activa 154 067 145 006 (NA BESTEMMING RESULTAAT) BEDRAGEN x EUR I 000 30 juni 2001 30 juni 2000 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Vergoedingssommen Goodwill Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering Financiële vaste activa Actieve belastinglatenties Overige deelnemingen Overige vorderingen Totaal vaste activa 106 937 94 747 Voorraden 389 796 Vorderingen Debiteuren Aandeelhouders Overige vorderingen Overlopende activa Effecten Totaal vlottende activa AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 24