Internet In het afgelopen boekjaar zijn belangrijke stappen gezet om tot een andere exploitatie-opzet van onze website te komen. Met ingang van boekjaar 2001/2002 is een strategisch partnership met KPN gesloten voor de ontwikkeling en exploitatie van onze mainwebsite, www.ajax.nl, zonder investeringsrisico voor Ajax. Daarnaast is met onze sponsor Advanced Travel Partners (ATP) een deelexploitatie opgezet onder de naam Ajax Travel en is met Wehkamp voor de ontwik keling van de merchandisingverkopen via Internet een soortgelijke deelexploitatie opgezet; wederom zijn beide exploitaties zonder investeringsrisico's voor Ajax. Het ziet ernaar uit dat dit voor het boekjaar 2001/2002 zal leiden tot een positieve bijdrage voor Ajax. Financiële toelichting Kerncijfers AFC Ajax NV heeft over het gehele boekjaar 2000/2001 een negatief resultaat na belastingen gerea liseerd van 8,2 miljoen.Voorgaand boekjaar was dit een negatief resultaat van 8,6 miljoen. Er wordt geen dividend uitgekeerd. Het resultaat na belastingen zal ten laste van het eigen vermogen gebracht worden. Het groepsvermogen bedraagt dan 96,6 miljoen en komt op 62,7 van het balans totaal. De netto omzet is ten opzichte van 1999/2000 gestegen met 7,4 van 46,1 miljoen naar 49,5 miljoen. Het saldo vergoedingssommen is 3,3 miljoen negatief, ten opzichte van 9,5 miljoen negatief vorig boekjaar. De totale bedrijfskosten zijn met 5,7 mil joen gestegen van 54,8 miljoen naar 60,5 miljoen. AFC Ajax NV (binnen- en buitenland) Omzet Voetbal omzet De voetbalomzet is gestegen met 0,9 miljoen wat overeenkomt met 3,6 Belangrijkste oorzaken zijn: - Recettes: een totale stijging van 0,3 miljoen in de losse kaartverkoop. Een verminderde afzet van seizoenkaarten heeft het aanbod en daarmee de opbrengst uit de verkoop van losse kaarten voor de nationale competitiewedstrijden vergroot met 0,4 miljoen. Een daling van 0,2 miljoen in de recettes van vriendschappelijke wedstrijden, door het spelen van minder wedstrijden. De recettes uit nationale bekerwedstrijden zijn toegenomen met 0,8 miljoen door het spelen van een thuiswed strijd tegen Vitesse in het Amstelcup toernooi en door de uitstekende prestaties van Germinal Beerschot Antwerpen en Ajax Cape Town. Omzet uit de recettes van Europese en Afrikaanse wedstrijden is teruggelopen met 0,7 miljoen door onder andere twee thuiswedstrijden van Ajax tegen minder interessante tegenstanders in UEFA- verband. - Seizoenkaarten: in het boekjaar 2000/2001 zijn 37.308 seizoenkaarten voor Ajax Amsterdam ver kocht, 2.089 minder dan het jaar ervoor leidend tot een omzetvermindering van 0,5 miljoen. In het tweede halfjaar zijn halve seizoenkaarten verkocht omdat het laatste deel van de competitie aantrek kelijke thuiswedstrijden bood. In België is de omzet van seizoenkaarten met 0,2 miljoen toegenomen. - Businessseats en skyboxen: door het uitbreiden van de capaciteit van skyroomplaatsen en lounges heeft Ajax 0,3 miljoen meer omzet gemaakt uit de verkoop van deze luxe zitplaatsen. - Indirecte wedstrijdbaten: vergoedingen voor het uitlenen van spelers zijn met 0,6 miljoen toe genomen. Sponsoring De sponsoringomzet bestaat uit inkomsten uit recla mebaten, bedrijfssponsoring en overige baten en is in het verslagjaar toegenomen met 2,8 miljoen. De totale reclame-inkomsten zijn gelijk gebleven maar de sponsoring door bedrijven is met 2,6 miljoen geste gen. Deze extra sponsorinkomsten compenseerden ruimschoots de vermindering in opbrengsten uit het contract met de kledingsponsor. Televisie De omzet uit de exploitatie van de televisierechten is met 0,3 miljoen toegenomen door de verbeterde inkomsten met 0,5 miljoen voor het uitzenden van de wedstrijden uit de nationale competities. Met de uitzendingen van de wedstrijden in Europees verband zijn 0,2 miljoen minder opbrengsten gerealiseerd door de minder interessante tegenstanders in slechts twee ronden UEFA Cupvoetbal.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 17