een vaste plaats te verwerven in de A-selectie van de nieuwe trainer Co Adriaanse. Het jeugdige Ajax II werd onder leiding van trainer Jan Olde Riekerink kampioen van Nederland in de reserve eredivisie, en verwacht mag worden dat ook uit deze groep enkele jeugdige talenten zich op termijn zullen aandienen. Ter uitbreiding van de opleiding werd een technisch samenwerkingsverband met H.F.C. Haarlem aangegaan, met als doel een aantal jeugdige talenten daar op huurbasis te kunnen detacheren om zich zo verder te kunnen ontwikkelen via de eerste divisie. De opleidingen bij de deelnemingen in Zuid-Afrika, Ghana en België werden nadrukkelijker aangestuurd en geïntensiveerd, waarbij de komst van Bram Verbist vanuit Germinal Beerschot Antwerpen en Gabriel Mofokeng en Steven Pienaar vanuit Ajax Cape Town mogelijk een eerste indicatie geeft van de waarde van deze allianties. Ook vanuit de eigen opleiding werden enkele jonge spelers gecontracteerd, te weten: Sergio Hellings, Maarten Stekelenburg en Nigel de Jong. Binnen het totale spelersbeleid, zowel de opleiding als de scouting, zal in de komende periode het accent worden gelegd op spelers die hun jeugdopleiding binnen Ajax hebben genoten, danwel dicht bij de Nederlandse spelcultuur in het algemeen en die van Ajax in het bijzonder staan. Dit overigens zonder de deur te sluiten voor toptalen ten op intercontinentaal niveau. Commerciële Zaken Voetbal gerelateerde activiteiten De omzet uit sponsoring en reclame, televisie en mer chandising is gestegen in het boekjaar 2000/2001. Een verbetering die voornamelijk toe te schrijven is aan de sponsoring en de reclame. Dit ondanks de gewijzigde marktomstandigheden in de sportkledingbranche, waardoor het nieuwe contract met adidas in eerste instantie tot een vermindering van inkomsten uit dit segment heeft geleid. Er mag gesteld worden dat het vertrouwen van onze sponsors in Ajax nog steeds groot is. Sponsoring en reclame Het halverwege het seizoen 1999/2000 afgesloten contract met Kellogg's, de nieuwe overeenkomsten met Siemens en Grolsch en met name het verbeterde contract met hoofdsponsor ABN AMRO hebben geleid tot hogere inkomsten. In eerdere jaarverslagen werd reeds melding gemaakt van een juridische procedure tussen Ajax en de vorige kledingsponsor, die de rechts geldigheid van het eerder gesloten contract betwist. Deze procedure loopt nog. In de loop van boekjaar 2001/2002 zal deze zaak opnieuw dienen voor de Engelse rechter; Ajax is reeds twee maal in het gelijk gesteld. Merchandising De lijn, ingezet in het boekjaar 1999/2000, heeft zich voor de verschillende onderdelen van de merchan dising in het afgelopen boekjaar doorgezet. Omzet daling deed zich voor in zowel de omzet van merchan- disingproducten in eigen beheer en royality- opbrengsten uit het gebruik van het Ajax-logo, als in de opbrengsten uit Image rechten van de spelers. De omzet uit internet/mailordering liet een lichte stijging zien. Ajax Direct heeft, inclusief de overname van de Fanshop in de Amsterdam ArenA, een negatieve bijdra ge geleverd aan het resultaat van Ajax.Teneinde deze negatieve bijdrage om te kunnen buigen, is per I juli 2001 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Wehkamp. Dit bedrijf zal de gehele uitvoering, inclusief de voorraadrisico's, van de verkopen via mailordering en Internet gaan dragen. Het ligt in de verwachting dat dit in het boekjaar 2001/2002 tot een verbetering van de bijdrage van Ajax Direct zal leiden. Om ook de resultaten van zowel de Fanshop als het Ajax-Museum te verbeteren, heeft de afgelopen zomer een ingrijpende verbouwing van de Fanshop plaatsgevonden en zal gedurende het boekjaar 2001/2002 ook het Ajax-Museum hiertoe een wijziging ondergaan. De omzet in de Fanshop laat een positieve trend zien. Televisie De opbrengst uit televisie-inkomsten steeg minimaal. De prestaties in het UEFA Cup toernooi zijn de oorzaak van de relatief geringe stijging. De contracten met de NOS en Canal+ zijn inmiddels per I juli 2001 verlengd. De clubs binnen het verband van de Eredivisie NV (ENV) hebben inmiddels ingestemd met een andere verdeling van deze inkomsten, waardoor Ajax in het nieuwe boekjaar een groter deel van deze opbrengsten zal ontvangen. AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 16