L.BEENHAKKER J.SLOP toren voor Afrika en België. Deze coördinatoren moe ten inzicht geven in het technisch potentieel ter plekke in vergelijking met het potentieel in Amsterdam. Medio 2002 zal, na evaluatie, bezien worden hoe met de deel nemingen zal worden omgegaan. Bij de opvang van buitenlandse spelers is wederom een succesvol beroep gedaan op gastgezinnen. De stages van buitenlandse jeugdspelers zijn het afgelopen boekjaar iets aangepast door méér de kwaliteit dan de kwantiteit als basis leidend te laten zijn. In het boekjaar 2000/2001 mag het afsluitende evenement van ons eeuwfeest zeker niet onvermeld blijven: de replay van de eerste door ons gewonnen Europa Cup I- finale tegen het Griekse Panathinaikos. De seizoenkaarthouders hadden gratis toegang en in totaal zijn zo'n 20.000 supporters getuige geweest van de wedstrijd en van een imponerende afsluitende lasershow. Een veel gehoorde klacht onder supporters is het gebrek aan voetbalsfeer in de Amsterdam ArenA. Er zou te weinig Ajax-uitstraling zichtbaar zijn, de prijzen van de horeca zouden te hoog zijn, etc. Ook in het afgelopen jaar is veel overleg gepleegd met de diverse vertegenwoordigers vanuit onze supporterskringen en met Amsterdam ArenA. Ajax is hierin nog niet waar het zou willen zijn, maar het'Sfeerteam' is er in ieder geval in geslaagd om een deel van de wensen van de supporters in te willigen (bijvoorbeeld de Ajax-uitstra ling van de boarding op de tweede ring). Met alle bij Ajax betrokken partijen zal het overleg zeer intensief moeten blijven om een belangrijk deel van de gerecht vaardigde wensen van onze supporters tot stand te kunnen brengen. Het realiseren van de in het vorig boekjaar geuite wens om ons opleidingscentrum De Toekomst en het stadion Amsterdam ArenA op één lokatie te krijgen heeft nog niet veel voortgang geboekt. Daarbij speelt een rol dat het binnen de gemeentelijke overheid nog niet geheel duidelijk is welke kant men met het gebied op wil. Gesprekken over de inrichting van het ArenA- gebied vinden regelmatig plaats. Fiod Op 28 mei 2001 werd door de fiod een doorzoeking verricht bij Ajax in het kader van een strafrechterlijk onderzoek naar vermeende loon- en inkomsten belastingfraude. De fiod meent dat Ajax bedragen heeft betaald die de club had moeten aanmerken als loon- betalingen. Ajax betwist dit. Justitie heeft nog geen beslissing genomen of Ajax terzake ook daadwerkelijk vervolgd zal worden. Het voorgaande heeft niet geleid tot een aanpassing van de cijfers. Technische zaken De sportieve winst over het seizoen 2000/2001 werd, naast het behalen van de derde plaats in de eindrang schikking en daarmee plaatsing voor de voorronde van de Champions League, vooral ook behaald met de doorbraak van enkele jongeren. Cedric van der Gun, Andy van der Meyde, Abubakari Yakubu en vooral ook Rafael van der Vaart wisten zich vanuit de opleiding

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 15