Verslag van de directie A.J. VAN EIJDEN Algemeen De directie doet onderstaand verslag over het boek jaar 2000/2001. De doelstelling zoals door de directeur betaald voetbal aan het begin van het seizoen is neergelegd om te eindigen bij de eerste vijf van de KPN Eredivisie is ruimschoots gehaald. De bereikte derde plaats gaf zelfs de mogelijkheid om via het spelen van een kwalificatieronde, tegen Celtic, alsnog door te dringen tot het prestigieuze toernooi van de Champions League. Helaas werd dit doel niet bereikt. Deze sportieve resultaten zijn tot stand gekomen door een mix, binnen de selectie, van jeugdig talent met enkele routiniers. Voor het seizoen 2001/2002 wordt er, mede door de investeringen die zijn gedaan in de spelersgroep, vanuit gegaan dat wij mee zullen doen in de strijd om het Kampioenschap van Nederland. Zoals vermeld in het 'Verslag van de directie' over het verslagjaar 1999/2000, hebben in 2000/2001 de volgende mutaties in de samenstelling van de beleids voerende directie plaatsgevonden: - per I september 2000 de heer L. Beenhakker, Technisch Directeur - per I oktober 2000 de heer A.J. van Eijden, Algemeen Directeur Er werd gestart met het kritisch doorlichten van de organisatie, zowel op technisch- als op organisatorisch gebied. Een aantal door te voeren veranderingen zal echter pas zichtbaar worden in het boekjaar 2001/2002. Het is verheugend te constateren dat het doorbreken van jeugdige talenten uit eigen opleiding in het seizoen 2001/2002 verder doorzet door bijvoor beeld het regelmatig optreden van Johnny Heitinga in de A-selectie. Bovendien is weer een aantal jeugd spelers uit eigen opleiding aan het contractspelers- bestand toegevoegd. In het seizoen 2001/2002 zijn de volgende spelers uitgeleend (Tijjani Babangida, Serge van den Ban, Darl Douglas, Serginho Greene, Pascal Heije,Youssouf Hersi, Christopher Kanu, Bogdan Lobont, Didi Longuet, Aaron Mokoena, John Nieuwenburg,Aron Winter en Richard Witschge). Deze spelers zijn verhuurd aan Vitesse, Sparta, RBC Roosendaal, NAC, Dynamo Boekarest, Deportivo Alavés en aan onze 'partners' Germinal Beerschot Antwerpen en H.F.C. Haarlem, enerzijds om een aantal kostenbesparingen te bereiken en anderzijds om de noodzakelijke doorstro ming binnen de spelersselecties door te voeren. Over de trainers van onze zaterdag-amateurs kan nog gemeld worden dat zich bij het eerste elftal een wisseling van de wacht heeft voorgedaan: Henny Kottmann heeft ons verlaten, waarna Edmund Claus is teruggekeerd uit Zuid Afrika en zijn positie heeft over genomen. In het vorige directieverslag is aangegeven dat het deelnemingenbeleid nog niet heeft geleid tot resultaatverbeteringen.Teneinde versneld een beeld te krijgen van de deelnemingen is tijdens het boekjaar overgegaan tot het aanstellen van technische coördina- AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 14