Profiel AFC AJAX NV (AFC AJAX, AJAX) is verreweg de meest succesvolle voetbalclub van Nederland en behoort daarnaast tot een klein, select gezelschap van Europese topclubs dat reeds jarenlang mede het gezicht bepaalt van het Europese clubvoetbal. Ajax veroverde zevenentwintig maal het Kampioenschap van Nederland en won veertien maal de Nationale beker. In internationaal verband speelde Ajax zes finales van de Europa Cup voor landskampioenen (thans Champions League), waarvan er vier winnend werden afgesloten; daarnaast werd één keer de Europese Cup 4 voor bekerwinnaars, één keer de UEFA Cup en twee keer de Wereldbeker voor clubteams gewonnen. Activiteiten Primair staat Ajax voor aantrekkelijk, aanvallend voet bal. Om dit voetbal op het door Ajax gewenste niveau te kunnen blijven spelen, zijn tal van andere activiteiten ontwikkeld die extra geld genereren, waardoor ook bij soms tegenvallende sportieve prestaties het na te streven ambitieniveau gehandhaafd kan blijven. Hieronder een overzicht van beide categorieën. Voetbal De voetbalactiviteiten van Ajax bestaan uit het spelen van betaald voetbal, de jeugdopleiding, de scouting, het spelen van amateurvoetbal en het supportersbeleid. Het eerste elftal van Ajax speelt sinds de invoering van het betaald voetbal in de hoogste klasse (KPN Eredivisie). Onlangs mocht Ajax haar 1000e overwin ning in de Eredivisie vieren, daarbij op relatief grote afstand gevolgd door de andere clubs. Daarnaast wordt gespeeld in het nationale bekertoernooi, en sinds 35 jaar regelmatig in één van de internationale bekercompetities. De thuiswedstrijden van het eerste elftal worden gespeeld in de Amsterdam ArenA met een capaciteit van ruim 51.000 plaatsen. Het tweede elftal kwam voorheen uit in de competitie voor reser ve-elftallen en komt met ingang van seizoen 2001/2002 uit in de zogenaamde 'Beloftencompetitie' om daarmee nog meer aan te geven dat dit tweede elftal, voor jonge talenten, als springplank naar de top dient. Ajax staat nationaal en met name ook internatio naal zeer hoog aangeschreven door zijn jeugdopleiding. Dit is in de geschiedenis van de club dan ook de basis geweest (en zal dit ook in de toekomst zijn) voor nationale en internationale successen. Deze jeugd opleiding wordt verzorgd op het van alle noodzakelijke sportfaciliteiten voorziene complex De Toekomst. AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2000/2001 De kwaliteit van de opleiding bepaalt de mate van doorstroming naar de professionele elftallen, daaraan gelieerd het aantal van buiten aan te trekken spelers, de hoogte van de daarmee gepaard gaande uitgaven en mede het door Ajax te realiseren resultaat op vergoe dingssommen. Naast de jeugdopleiding is de scouting van groot belang voor de sportieve successen van Ajax. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een omvangrijk netwerk van scouts, die zowel fulltime als parttime beschikbaar zijn. De scouts beoordelen spelers op de criteria die ook gelden in de jeugdopleiding te weten techniek, inzicht, persoonlijkheid en snelheid, waarbij qua niveau rekening gehouden wordt met het reeds in de jeugd opleiding aanwezige potentieel. Ajax telt ook vier amateurelftallen die uitkomen in de door de KNVB op zaterdag georganiseerde compe tities. Deze elftallen spelen op recreatieve basis en vormen geen deel van de opleiding voor het eerste elftal. Voor het professionele voetbal streeft Ajax naar een spelersgroep van veertig spelers. Ten aanzien van het supportersbeleid stelt Ajax zich ten doel optimaal te voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen, wensen en verlangens van de suppor ters die onze teams enthousiast ondersteunen. Daarnaast streeft Ajax ernaar om door het vergroten van het gevoel van veiligheid een groter aantal suppor ters aan zich te binden. Aan voetbal gerelateerde activiteiten De aan voetbal gerelateerde activiteiten dienen ter ondersteuning van de eigenlijke voetbalactiviteiten. Hierbij gaat het om het genereren van inkomsten uit sponsoring, reclame, merchandising en het exploiteren van mediarechten, welke momenteel voornamelijk nog bestaan uit televisierechten, maar waarbij de ontwikke lingen van de nieuwe media (Internet, Pay per view, etc.) aandachtig in de gaten worden gehouden. Ajax heeft 18 sponsors en partners, waaronder een shirt sponsor (ABN AMRO) en een kledingsponsor (adidas). De reclame-inkomsten worden gerealiseerd uit de reclameborden op en rondom de velden, door de reclames op de videoschermen in het stadion, alsmede met advertenties in de Ajax-publicaties. Het sponsor- beleid van Ajax is er op gericht om binnen de spon sorrelaties een aantal partijen geïnteresseerd te krijgen voor een verdere verdieping van hun sponsorrelatie met Ajax. Bij voorkeur door het internationaal verder opnemen van Ajax in hun communicatiebeleid.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2000 | | pagina 10