4 10 Verslag van de directie 21 43 49 Inhoudsopgave Profiel Bericht van de Raad van Commissarissen Mm m Jaarrekening AFC Ajax NV 22 Geconsolideerde balans 24 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 25 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 26 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 29 Toelichting op de geconsolideerde balans 35 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 38 Vennootschappelijke balans 40 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 41 Toelichting op de vennootschappelijke balans W Overige gegevens 44 Accountantsverklaring 45 Statutaire bepalingen omtrent winstbestemming 46 Voorstel winstbestemming 46 Bijzonder aandeel 47 Preferente aandelen 47 Gebeurtenissen na balansdatum M Bijlagen 50 Geconsolideerde balans in euro 52 Geconsolideerde winst- en verliesrekening in euro 54 Meerjarenoverzicht 1995/1996 tot en met 1999/2000 57 Aandeelhoudersinformatie 58 Raad van Commissarissen en Hoofddirectie

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1999 | | pagina 9