Aantal aandelen 18 333 333 18 333 333 101 636 (120 741) (19 105) (51 870) 30 908 2 831 (37 236) 7 360 (29 876) 10 865 (19 011) (28 255) 63 329 7 007 20 492 (7 450) 13 042 88 353 (109 942) (21 589) 13 042 Kerncijfers Vergoedingssommen Groepsvermogen 121384 116 959 227 507 242 116 Medewerkers per 30 juni (FTEs) Aandelen (aantal) PER AANDEEL VAN NOMINAAL NLG 1 (x NLG 1) Netto omzet Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Afschrijving vergoedingssommen Resultaat vergoedingssommen Overige baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Belastingen Groepsresultaat Aandeel derden Resultaat na belastingen RESULTATEN x (NLG 1 000) BALANS (x NLG 1 000)

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1999 | | pagina 4