Kerncijfers 1999/2000 1998/1999 RESULTATEN x (NLG 1 000) Netto omzet Bedrijfslasten 101 636 (120 741) 88 353 (109 942) Bedrijfsresultaat (19 105) (21 589) Afschrijving vergoedingssommen Resultaat vergoedingssommen Overige baten en lasten (51 870) 30 908 2 831 (28 255) 63 329 7 007 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Belastingen (37 236) 7 360 20 492 (7 450) Groepsresultaat Aandeel derden (29 876) 10 865 13 042 Resultaat na belastingen (19 011) 13 042 BALANS (x NLG 1 000) Vergoedingssommen Groepsvermogen 121 384 227 507 116 959 242 116 Medewerkers (aantal) Medewerkers per 30 juni (FTE's) 340 136 Aandelen (aantal) Aantal aandelen 18 333 333 18 333 333 PER AANDEEL VAN NOMINAAL (x NLG 1) NLG 1 Groepsvermogen Resultaat na belastingen 12,41 (1,04) 13,21 0,71

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1999 | | pagina 2