1 J. SLOP C. ADRIAANSE VANAF 1/7/2000 K. ZWAMBORN VANAF 1/7/2000 L. BEENHAKKER VANAF 1/9/2000 9 0 Technische Zaken De Ajax stijl van voetballen - en dus opleiden - is in het seizoen 1999/2000 niet anders geweest dan voor gaande jaren. Indien deze hoog gekwalificeerde en wereldwijd gerespecteerde spelopvatting en de daaraan gerelateerde opleiding op zichzelf zouden staan, dan zou er weinig reden tot klagen zijn. Echter, het is onvermijdelijk dat er te allen tijde - en terecht - een direct verband bestaat tussen de voetbal visie die de technisch verantwoordelijken op het veld gestalte trachten te geven, het uiteindelijke resultaat en het kwalitatief gebodene op het speelveld. Wat dat laatste betreft moet geconstateerd worden dat het seizoen 1999/2000 teleurstellend is geweest. De poging om via een inhaalslag door een zeer actief aankoopbeleid directe versterking voor het eerste elftal te verkrijgen, heeft niet geleid tot een acceptabel eindresultaat op sportief gebied. Tevens moet geconstateerd worden dat vanuit de opleiding tijdens het seizoen 1999/2000 geen spelers doorgekomen zijn die in staat waren het eerste elftal naar een hoger niveau in prestaties en uitvoering te tillen. Hoewel de factoren tijd en geduld moeilijk te vertalen begrippen zijn in het huidige topvoetbal, mag worden vastgesteld dat aan de basis meer dan ooit wordt gewerkt om de weg omhoog weer in te slaan. De eigen opleiding zal, gesteund door het verder intensiveren van de opleidingen in Zuid Afrika, Ghana en België, langzaam maar zeker die talenten opleveren die garant staan voor de continuering van een toppositie in het nationale en internationale jeugdvoetbal en een Ajax-waardige doorstroming naar het hoogste team. Commerciële zaken Voetbal gerelateerde activiteiten De omzet uit sponsoring en reclame, televisie en mer chandising is gestegen van NLG 36,8 miljoen in het jaar 1998/1999 naar NLG 42,3 miljoen binnenlandse omzet en NLG 48,9 miljoen omzet inclusief de deelnemingen in het afgelopen boekjaar. Opnieuw een verbetering die is veroorzaakt door een onverminderd vertrouwen van de sponsors in Ajax. Belangrijkste factor was het verbe terde contract met kledingsponsor Umbro. Daarnaast hebben kostenbeperkende maatregelen de verminderde omzetten van Ajax merchandising opgevangen. Sponsoring en reclame In januari 2000 is Ajax er in geslaagd Kellogg's aan haar sponsorgroep toe te voegen. Belangrijk was, naast de stijging van Umbro, de verhoogde bijdrage van Mitsubishi. In het jaarverslag over het boekjaar 1998/1999 is reeds melding gemaakt van het feit dat het management van Umbro de rechtsgeldigheid van de overeenkomst heeft betwist. Dit heeft geleid tot een juridische procedure; Ajax werd eerder tot tweemaal toe door de rechter in het gelijk gesteld. Ajax is er in geslaagd om voor het seizoen 2000/2001 een sponsorovereenkomst met adidas- Salomon af te sluiten met een looptijd van 5 jaar. Ajax is er van overtuigd dat ze met de komst van adidas een uitstekende partner heeft gevonden, die ook op het gebied van merchandising Ajax kan ondersteunen. Met de ABN AMRO Bank is in 1999/2000 overeen stemming bereikt om zich vanaf I juli 2000 voor 5 jaar wederom als hoofdsponsor aan de club te verbinden. Tevens is Ajax er voor het boekjaar 2000/2001 in geslaagd om Siemens als partner en Grolsch als sponsor van Ajax aan te trekken. De Europese reclame inkomsten zijn gestegen als gevolg van het feit dat bij deelname aan de UEFA Cup Ajax zelf de reclameborden kan verkopen. De inkom sten uit reclame in verband met deelname aan de Amstel Cup zijn gedaald aangezien Ajax reeds in de eerste wedstrijd werd uitgeschakeld. Merchandising De sportieve prestaties hebben de omzetten van de verschillende onderdelen van Ajax Merchandising onder druk gezet. Door kostenbesparingen en door hogere licentie inkomsten via sponsors en partners van Ajax is het resultaat in positieve zin beïnvloed. Het Ajax museum heeft haar omzet, ondanks een gedaald aantal bezoekers aan de World of Ajax, groten deels op peil kunnen houden als gevolg van de vernieuwde afspraken met de Amsterdam ArenA. Vanwege de voor Ajax bijzondere uitstraling van het museum kiest Ajax er voor om het resultaat van het museum op de vennootschap te laten drukken. II

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1999 | | pagina 17