Strategie Voor de Champions League worden de televisie rechten collectief door de UEFA geëxploiteerd. De televisierechten voor wedstrijden om de UEFA Cup worden door Ajax zelf verkocht. De merchandisingactiviteiten van Ajax bestaan uit het geven van licenties op royaltybasis voor het produceren en distribueren van sportartikelen en niet-sportartikelen, alle voorzien van de woord- en beeldmerken van Ajax (zoals naam, logo en shirt). Verder gaat het om het in eigen beheer inkopen en verkopen van Ajax-merkartikelen en het direct aan de eindgebruiker leveren van (niet-)sportartikelen voorzien van woord- en beeldmerken van Ajax, als mede de exploitatie van de portretrechten ten behoeve van de spelers en de exploitatie van het Ajax museum. Het direct leveren van (niet-)sport- artikelen gebeurt via Internet en mailordering. Vanaf juli 2000 is tevens de fanshop in de Amsterdam ArenA in eigen beheer genomen. Hierdoor zijn synergiemogelijkheden voor de merchandising activiteiten ontstaan. Het museum toont de geschiedenis van de club. Naast relieken, memorabilia, documenten, persoon lijke bezittingen van (ex-)spelers en fotografie beschikt het museum ook over een zaal met de belangrijkste trofeeën, waar ook de successen van Ajax in beeld en geluid kunnen worden herbeleefd. Ajax wil continu behoren tot de top van het Nederlands betaald voetbal én tot de top in Europa. Een ambitieuze doelstelling die de club wil realiseren met een selectie eerste elftalspelers dat jong talent combineert met internationale ervaring. Een conti nue doorstroming van zelf opgeleide spelers moet daarbij de noodzaak van het kopen van spelers minimaliseren. Hiervoor gaat Ajax zowel de jeugd opleiding als de scouting internationaal uitbouwen. Er wordt gewerkt aan een wereldwijd netwerk van scouts en aan het opzetten van diverse opleidings centra in landen over de hele wereld. In de realisatie van deze strategie zijn drie deelnemingen tot stand gekomen in Ghana, Zuid Afrika en België. Naast de aandacht voor het eerste elftal is het ultieme doel van deze deelnemingen, het aantrekken en opleiden van jeugdspelers die op termijn aan de selectie van het eerste elftal van Ajax Amsterdam kunnen worden toegevoegd. Hetzelfde doel wordt nagestreefd bij de samenwerkingsverbanden die Ajax is aangegaan met clubs in Mexico, Peru en voornemens is aan te gaan in Nederland met HFC Haarlem. Naast het bieden van hoogwaardig voetbal wil Ajax ook een leidende rol spelen in de voortgaande com mercialisering en globalisering van het betaald voetbal door de ondersteunende activiteiten maximaal te exploiteren. Dit is niet een op zichzelf staand doel, maar moet te allen tijde de sportieve activiteiten ondersteunen. Voor sponsoring is het doel van de vennootschap de relatie met de sponsors te versterken, om zowel de sponsor als de vennootschap optimaal te laten profiteren van de exploitatie van het merk Ajax. Wat de televisierechten betreft, is de strategie om deze zelf uit te onderhandelen.Voorts zal er tijdig en op passende wijze worden ingespeeld op nieuwe mediaconcepten als 'pay-per-view' en 'video on demand', alsmede op de ontwikkelingen rond Internet. De merchandising strategie richt zich op een groei van de inkomsten door zowel een verhoging van de omzet als een verbetering van de marges. Belangrijke aandachtsgebieden zijn het vergroten van het distributienetwerk en het verbreden van het assortiment Ajax-artikelen. Ajax streeft naar een evenwichtige en recht vaardige prijsopbouw van wedstrijdkaarten. Daarnaast is er aandacht voor de bereikbaarheid van het stadion, parkeergelegenheid en het garanderen van een droge, warme zitplaats. Het verbeteren van de veiligheid voor Ajax-supporters wordt vooral gewaarborgd door de inzet van stewards en het invoeren van de uitkaart voor supporters bij uit wedstrijden.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1999 | | pagina 11