Pro forma 30 juni 199830 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Passiva Eigen vermogen 230 312 118 948 Voorzieningen Belastinglatenties 5 776 2 802 Kortlopende schulden Crediteuren 13 003 35 516 Belastingen en premies sociale lasten 12 548 13 525 Overige schulden 11 265 18 611 Overlopende passiva 24 813 15 136 Totaal kortlopende schulden 61 629 82 788 Totaal passiva 297 717 204 538 27

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 96