Inmiddels is overeenstemming bereikt met Mitsubishi Motors Europe. Dit bedrijf heeft zich met ingang van het seizoen 1998/1999 voor vier jaar verbonden aan de vennootschap. Met ABN AMRO, UMBRO, Canal+ en Mitsubishi zijn inmiddels afspraken gemaakt over meer internationale samenwerking. Het contract met Active Roever Travel is verlengd, waarmee het totaal aantal sponsors op veertien is gebleven. De reclame-inkomsten zijn gestegen. De oor zaak ligt vooral in het feit dat Ajax in het seizoen 1997/1998 deelnam aan de UEFA Cup en dus, in tegenstelling tot de Champions League, zelf de reclamemogelijkheden rond de wedstrijden kon benutten. De totale inkomsten uit sponsoring en reclame bedroegen in het boekjaar NLG 22,4 miljoen tegen NLG 14,0 miljoen in 1996/1997. Televisie De inkomsten uit de exploitatie van televisie rechten zijn in 1997/1998 uitgekomen op NLG 6,4 miljoen. In de vergadering betaald voetbal van de KNVB zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de televisie-inkomsten voor wedstrijden in het kader van de KPN- Telecompetitie en de Amstel Cup. Deze verdeling, volgens de normen van de KNVB, zal toegepast worden tot einde seizoen 1998/1999. Daarna zal een meer op prestatie gerichte verdeling worden toegepast. De televisie-inkomsten voor de wedstrijden van Ajax in het kader van de KPN-Telecompetitie en Amstel Cup bedroegen NLG 2,4 miljoen. Daarnaast zijn televisie-inkomsten gegenereerd uit gespeelde vriendschappelijke wedstrijden en duels in het kader van de UEFA Cup. Ajax heeft voor UEFA Cup-wedstrijden zelf de televisierechten bij zendgemachtigden aange boden, hetgeen op basis van het lopende Europese uitzendcontract met de NOS heeft plaatsgevonden. Merchandising Onder merchandising zijn onder andere begrepen de opbrengsten uit: merchandisingactiviteiten; exploitatie van de portretrechten van spelers; de directe verkoop van merchandising aan de consument; het museum. Bovenstaande activiteiten zijn ondergebracht in de volgende groepsmaatschappijen: Football Merchandising Promotion Zuid Oost BV (Ajax Merchandising); Tekmessa BV (Ajax Images); Eurysakes BV (Ajax Direct); Exekias BV (Ajax Museum). Bovendien is onder merchandising opgenomen de opbrengsten uit licentiegelden welke voort komen uit de sponsorovereenkomsten tussen AFC Ajax NV en enkele van haar partners. 20

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 88