Ontwikkelingen in het voetbal Aan voetbal gerelateerde activiteiten AFC Ajax NV is in 1997/1998 begonnen met het opzetten van een aantal buitenlandse projecten waaronder het onderzoeken van een vergaande samenwerking met een aantal buitenlandse clubs. Deze projecten in België, Zuid-Afrika en Ghana hopen wij in het seizoen 1998/1999 definitief op te kunnen starten. Deze projecten hebben onder meer tot doel de scouting en het opleiden van jeugdspelers internationaal een breder draagvlak te geven. De roep van Ajax om meer kwalitatief hoog waardige Europese wedstrijden is ook door andere partijen gehoord. Media Partners, een onafhankelijk sport- en mediabureau, heeft een concept ontwikkeld voor een Europese compe titie. Deze competitie zou op doordeweekse avonden moeten plaatsvinden. De vaderlandse competities worden in het concept gerespec teerd en niet aangetast. Als reactie op het concept van Media Partners heeft de UEFA eigen plannen ontwikkeld. Ook nodigde de UEFA een aantal clubs uit, waaronder Ajax, om mee te praten over de toekomst van het Europese voetbal. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de clubs aan de UEFA gevraagd daad werkelijk openheid van zaken te geven, met name op het financiële vlak. De plannen van de UEFA zijn gebaseerd op de deelname van meerdere clubs uit de belang rijke voetballanden. De competitieopzet van de Champions League zal dan bestaan uit acht poules van vier teams, waarbij de beste twee deelnemers per poule doorgaan naar vier poules van vier. Na deze fase volgt een knock out systeem. De finalisten zullen in één Europees seizoen in totaal zeventien wedstrij den spelen. De UEFA heeft voorgesteld een groter deel van de inkomsten onder de deelnemende clubs te verdelen. Ook zal het totale prijzengeld worden verhoogd. Beoogd is voorts dat de UEFA Cup en de Europa Cup voor Bekerwinnaars worden samengevoegd tot één toernooi. De conclusie is gerechtvaardigd dat, hoe de uiteindelijke plannen er ook uit gaan zien, voetbalclubs in de nieuwe opzet meer Europese wedstrijden zullen spelen en dat er meer prijzengeld kan worden verdiend. Voor Ajax is dit een gewenste en logische ont wikkeling die, in onze optiek, niet meer is tegen te houden. Sponsoring Ajax heeft een hechte relatie met haar spon sors, hetgeen blijkt uit het feit dat de meeste sponsors al meerdere jaren aan de vennoot schap verbonden zijn. In het boekjaar 1997/1998 heeft alleen Opel besloten zijn relatie met Ajax na dit boekjaar niet meer voort te zetten. 19

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 87