In 1998 zijn aan de directie en medewerkers 204.800 optierechten toegekend op aandelen AFC Ajax NV van nominaal NLG 1Deze optierechten zijn onvoorwaardelijk toegekend en hebben een looptijd van 5 jaar. De uitoefenkoers waartegen de opties kunnen worden uitgeoefend bedraagt NLG 25. Vanaf het moment van toekenning zijn nog geen optierechten uitgeoefend. Per balansdatum zijn 24.800 van de 204.800 toegekende optierechten vervallen. I januari 1998/ pro forma bedragen x NLG i ooo 1998/1999 30 junil998 1997/1998 Agio Beginbalans 222 840 Omzetting in kapitaal door inbreng onderneming van de Vereniging Amsterdamsche Footballclub Ajax', Amsterdam - III 099 I I I 099 Emissie - 118 800 118 800 Emissiekosten - (7 059) (7 059) Eindbalans 222 840 222 840 222 840 De agioreserve is aan te merken als vrij in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting. BEDRAGEN x NLG 1 000 Overige reserves Beginbalans Resultaat Vereniging Amsterdamsche Footballclub Ajax', Amsterdam Omzetting in kapitaal door inbreng onderneming van de Vereniging Amsterdamsche Footballclub Ajax', Amsterdam Subtotaal Toevoeging volgens voorstel winstbestemming Eindbalans I januari 1998/ pro forma 1998/1999 30 juni 1998 1997/1998 (10 861) 124 382 118 948 5 434 (124 382) (124 382) (10 861) 11804 (10 861) (10 861) 943 (10 861) (10 861) Amsterdam, 15 oktober 1999 Hoofddirectie F. Kales Raad van Commissarissen M. van Praag, voorzitter A.L. van Os H.P.J. Henrichs Vanaf 27 september 1999: J.H.H. de Mol S. van Loon

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 46