Vennootschappelijke winst- en verliesrekening BEDRAGEN x NLG 1 000 Resultaat deelnemingen Overige baten en lasten na belastingen Resultaat na belastingen I januari 1998/ pro forma 1998/1999 30 juni 1998 1997/1998 (2 481) 868 (1483) 15 523 (11729) (3 943) 13 042 (10 861) (5 426)

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 44