92 974 57 638 Totaal passiva 349 062 293 726 BEDRAGEN x NLG 1 000 30 juni 1999 30 juni 1998 PASSIVA Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Overige reserves 18 333 222 840 943 18 333 222 840 (10 861) Voorzieningen Belastinglatenties 242 I 16 13 972 230 312 5 776 Kortlopende schulden Crediteuren Groepsmaatschappijen Belastingen en premies sociale lasten Overige schulden Overlopende passiva 52 218 48 3 668 17 884 19 156 11 539 100 12 516 10 258 23 225 Totaal kortlopende schulden

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 43