Vennootschappelijke balans u <j i (NA BESTEMMING RESULTAAT) BEDRAGEN x NLG 1 000 30 juni 1999 30 juni 1998 ACTIVA Vaste activa 38 Immateriële vaste activa Vergoedingssommen Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen Overige deelnemingen Overige vorderingen Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Groepsmaatschappijen Actieve belastinglatenties Aandeelhouders Overige vorderingen Overlopende activa I 16 959 23 726 630 4 896 (4 135) 20 000 30 54 546 9 253 9 01 I 107 6 429 2 232 16 959 29 252 15 895 162 106 78 206 24 604 796 6 240 (I 654) 20 000 30 13 265 8 346 8 009 101 5 799 I 862 78 206 31 640 18 376 128 222 Z X 91 9< co o£ LU al Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa 81 578 64 558 40 820 186 956 37 382 99 011 29 I I I 165 504 Totaal activa 349 062 293 726

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 42