Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 4 333 3 957 6 231 17 964 17 643 I 417 51 545 22 721 4 147 9 940 88 353 3 069 2 630 5 981 8 437 755 20 872 11 241 3 018 3 696 38 827 7 200 7915 16 945 16 875 I 479 50 414 22 448 6 357 6418 85 637 NETTO OMZET BEDRAGEN x NLG 1 000 I januari 1998/ pro forma 1998/1999 30 juni 1998 1997/1998 Voetbal Recettes competitie, Amstel Cup en vriendschappelijke wedstrijden Recettes Europa Cup Premies Europa Cup Seizoenkaarten Business-seats en skybox-plaatsen Indirecte wedstrijdbaten Subtotaal Sponsoring Televisie Merchandising Totaal netto omzet KOSTPRIJS VERKOPEN BEDRAGEN x NLG 1 000 I januari 1998/ pro forma 1998/1999 30 juni 1998 1997/1998 Kostprijs verkopen 7 210 7 210 2 005 2 005 3 817 3 817 De kostprijs verkopen omvat de kostprijs van verkochte Ajax-artikelen en de kosten van het exploiteren van portretrechten. PERSONEELSLEDEN (FTE'S) 30 juni 1999 30 juni 1998 Voetballers en technische staf Overig personeel 63 73 54 63 136 117

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 39